Search
Close this search box.

Pohjois-Karjalan

Maataloussäätiö

Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö tukee ja edistää maa-, metsä- ja kotitalouden sekä niihin liittyvien muiden toimialojen neuvonta- ja tutkimustyötä. Maataloussäätiö tarjoaa puitteet Kukkolan tilalle sijoittuneille toimijoille ja palveluille.

Säätiön taustaa

Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö perustettiin v. 1966 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseuran toimesta. Maanviljelysseura lahjoitti säätiölle sen peruspääoman sekä metsätiloja silloisen Tuupovaaran kunnan alueelta. Pohjois-Karjalan Maataloussäätiön toiminnan tarkoitus on sen säännöissä kuvattu seuraavasti:

Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä maa-, metsä- ja kotitalouden sekä niihin liittyvien muiden tuotanto- ja toimialojen neuvonta- ja tutkimustyön edistäminen sekä Pohjois-Karjalan maakunnan maaseudun yleisen edistämis- ja kulttuurityön toiminnan tukeminen.

 

Säätiön toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö antaa taloudellista tukea ja myöntää avustuksia Pohjois-Karjalan maa-, metsä- ja kotitalouden ja niihin liittyvien muuta neuvontaa ja tutkimustoimintaa sekä yleistä maaseudun edistämistoimintaa suorittaville järjestöille ja niiden jäsenille sekä yksityisille henkilöille.

Säätiö voi järjestää opinto-, esitelmä- ja näyttelytilaisuuksia sekä edellä sanottujen alojen koulutus- ja valistustilaisuuksia.

Säätiö voi myös taloudellista voittoa tavoittelematta hankkia ja levittää maa-, metsä- ja kotitalousalaa koskevaa ja edistävää kirjallisuutta.

Säätiö pyrkii jo aloittamiensa toimenpiteitten mukaisesti muodostamaan omistamansa Kukkolan maatilan RN:o 125 talouskeskuksesta rakennuksineen, jonka Joensuun kaupunki on suojellut 24.8.1988 yleiskaavalla, Pohjois-Karjalan maakuntaa ja sen väestöä palvelevaksi sanotun kaavan mukaisesti kulttuurihistorialliseksi ja maaseudun yleistä kehitystä edistäväksi paikaksi.¨

 

Kukkolan tila

Säätiö ja Kukkolan tila

Kukkolan tila tuli Pohjois-Karjalan Maataloussäätiön omistukseen v. 1991 Katri Kukkosen testamentilla. V. 2006 tehtiin Joensuun kaupungin kanssa maanvaihto, jossa suurin osa Kukkolan tilan maista vaihdettiin metsäalueisiin Tuupovaarassa. Säätiön omistukseen jäi Kukkolan maista tilakeskus sekä n. 35 ha:n metsäalue 6-tien itäpuolella.

Maataloussäätiö on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään Kukkolaa, ja tähän liittyen tarjonnut puitteet Kukkolaan sijoittuneille toimijoille ja palveluille.

Maaseudun kehittämistä Maataloussäätiö edistää pääasiassa rahoittamalla erilaisia maaseudun kehittämishankkeita, jota toteuttavat mm. ProAgria, Metsäkeskus, Ammattikorkeakoulu ja useat muut toimijat. Lisäksi säätiö jakaa stipendejä maa- ja metsätalousalan opiskelijoille.

Pääasialliset tulonsa säätiö saa metsätaloudesta sekä sijoitus- ja vuokratuotoista.

Toiminnan ohjaus

Maataloussäätiön toimintaa ohjaa hallitus, jonka puheenjohtajana on agronomi Kari Tahvanainen ja varapuheenjohtajana agrologi Kari Piironen. Muina jäseninä ovat fil.lis. Marja Simola, emäntä Heli Routa-Mutanen, toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen, maaseutuasiamies Teuvo Mutanen ja agronomi Pekka K. Vatanen.

Maataloussäätiön asiamiehenä toimii maat.metsät.maisteri Eero Parviainen.

Lisätietoa Pohjois-Karjalan Maataloussäätiön vaiheista löytyy fil.lis. Marja Simolan 2010 laatimasta historiikista ”Maatalouden hyväksi 40 vuotta, Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö”. Teokseen voi tutustua mm. Antti Kukkosen kotimuseossa.

Ota yhteyttä

Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö ry

sp. parviaineneero55@gmail.com 

Kysyttävää? Lähetä viestiä